Pegasso

Palvelut

Liiketoimintausunnitelman ja strategioiden laatiminen

Yksi tehokkaan ja tuottavan liiketoiminnan kivijaloista on sen johdonmukainen suunnittelu ja strategisten tavoitteiden asettaminen. Tavoitteiden on oltava konkreettisia, huolellisesti suunniteltuja ja realistisia, mutta samalla riittävän haasteellisia. Liiketoimintasuunnitelmaa tulee tästä syystä myös päivittää!

Tämäkään ei vielä kuitenkaan riitä: lisäksi tavoitteista on pystyttävä johtamaan selkeitä, johdettuja ja toteutettuja strategisia ja operatiivisia toimenpiteitä, joilla on selkeää odotettua lisäarvoa ja joiden toteutumista päivittäisessä toiminnassa voidaan säännöllisesti seurata.

Liiketoiminnan suunnittelun työkalut ovat yleisiä, mutta niiden sovellus käytäntöön on aina yksilöllistä ja ne huomioivat asiakasyrityksen tavoitteet, profiilin ja aikataulun. Otamme toteutusvastuullemme niiden työkalujen jalkauttamisen, missä yritykseltä puuttuu resursseja ja säästämme siten johdon, hallituksen ja omistajien aikaa ja vaivaa.

Ota yhteyttä, niin kerromme lisää!